Terms and conditions

Generelle betingelser for

Heart of Yoga v/Tanja Sofie
samt
Yogauddannelsen v/Tanja Sofie

§1-17: VEDRØRER HEART OF YOGA (medlemsskab/klippekort til træning i yogastudiet).

$1y-17y VEDRØRER YOGAUDDANNELSEN (køb af plads på uddannelsen)

BETALINGSKORT
Ved køb via hjemmeside/webshop modtages internationale kreditkort som MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron American Express.Særlige kriterier for betalingskort.

Maestro
Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

Visa Electron
Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).


§1 Medlemskab  |  Heart of Yoga
Medlemsskabet "Frit træning" er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan vi hos Heart of Yoga v/Tanja Sofie forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Heart of Yoga v/Tanja Sofie
Klippekort må gerne videregives til andre, men det kræver forudgående aftale med Heart of Yoga v/Tanja Sofie

§2 Medlemsbetingelser  |  Heart of Yoga
Hos Heart of Yoga v/Tanja Sofie kan vi ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab  |  Heart of Yoga
Ved "Fri træning" (som altid er med betaling via kreditkort) er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4.

§4 Opsigelse  |  Heart of Yoga
Opsigelsesfrist for medlemskab (Fri træning) er løbende frem til næste betaling + 1 måned.

Opsigelse skal ske skriftligt pr. mail til Tanja Sofie - Heart of Yoga, yoga@tanjasofie.dk

Hvis du betaler den 1. i måneden og du eksempelvis siger op den 15. august, vil medlemsskabet udløbe 1. oktober
Hvis du betaler på skæve datoer, eksempelvis den 12. i månededen, og du opsiger 10. august, vil medlemsskabet udløbe 12. september.

Hvis medlemsskabet er sat i bero, er opsigelsen først gældende i den første hele måned/betalingsperiode efter beroperiodens udløb. Har du således dit medlemsskab i bero i juli og opsiger i juli, vil medlemsskabet løbe frem til 1 måned efter næste betaling. 
Yogauddannelsen er et samlet forløb, hvor tilmelding er bindende og forløbet kan ikke afbrydes, men i særlige tilfælde kan pladsen overdrages til en anden person, som deltageren selv finder.

Se iøvrigt §18 vedr. intro-tilbud.

§5 Prisændringer  |  Heart of Yoga
Tanja Sofie - Heart of Yoga forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 60 dage før prisændringerne træder i kraft. Allerede forudbetalte perioder vil aldrig blive berørt af en ændring. Du har altid mulighed for at udmelde dig, inden en ændring træder i kraft, så du ikke bliver tvunget til at betale en højere pris, end du havde regnet med ved din indmeldelse.

§6 Ledige pladser  |  Heart of Yoga
Vi kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle"-princippet. Det er dog yderst sjældent sket at et hold er blevet fuldt booket (bortset fra vores Heart of Yoga Festival i august).

§7 Afbud  |  Heart of Yoga
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking 2 timer før holdet starter.
Hvis du har medlemsskabet "Fri træning" er der INGEN bøde ved for sen eller manglende afbud.
– men vær opmærksom på, at hvis du har klippekort trækkes 1 klip ved udeblivelse uden rettidigt afbud.
For drop-ind-træning kan beløbet ikke refunderes ved for sen afmelding.

§8 Værdigenstande  |  Heart of Yoga
Værdigenstande bør medbringes i selve undervisningslokalet, idet Heart of Yoga v/Tanja Sofie ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar  |  Heart of Yoga
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der gør deltagelse forsvarlig. Vi tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Sygdom   |  Heart of Yoga
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et løbende (uopsagt) medlemsskab i bero (gælder ikke klippekort) jvfr. §11. Vi kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet. Så længe dit medlemsskab er i bero, kan det ikke opsiges. Du kan godt sende en opsigelse, men den vil først være gyldig i måneden efter, jfvr. § 4.

§11 Ferie/bero  |  Heart of Yoga
Et løbende (uopsagt) medlemsskab kan sættes i bero ved ferie i op til 8 uger pr. kalenderår. Dette skal meddeleses til: heartofyoga@tanjasofie.dk. Så længe dit medlemsskab er i bero, kan det ikke opsiges (dette gælder også, hvis du har bedt om bero-periode foran dig, som endnu ikke er gået igang). Du kan godt sende en opsigelse, men den vil først være gyldig i måneden efter, jfvr. § 4.

Se iøvrigt §18 vedr. intro-tilbud.

§12 Hold udbud  |  Heart of Yoga
Vi forbeholder os ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold tilpasses løbende til antallet af medlemmer, så der er et rimeligt forretningsgrundlag til at betale for lærere til holdene.

§13 Fortrydelsesret  |  Heart of Yoga 
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret.

Bemærk dog...

Når du køber et medlemsskab, skal du vælge en startdato i webshoppen (fra den dato må du træne).

Hvis du vil igang hurtigt og derfor vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved den startdato, du selv vælger i købsvinduet. For at bevare din 14 dages fortrydelsesret, skal du altså vælge en startdato, der ligger mindst 14 dage frem i tiden, og så må du i givet fald IKKE møde op til træning i den periode.

Den korte udgave: Fortrydelsesretten udløber på din startdato.

Årsmedlemsskaber refunderes ikke medmindre yogaskolen lukker eller helt specielle hold, som der er indgået skriftlig aftale med skolen om, lukker. I så fald vil vi KUN refundere de måneder, der rent faktisk er betalt for ud fra normal månedspris. Hvis du har fået 'gratis måneder' via dit årsmedlemsskab (f.eks betal for 10 mdr./få 12 mdr.), vil der således IKKE blive refunderet penge, hvis lukning sker efter 10. måned.

§14 Kvittering  |  Heart of Yoga
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk  |  Heart of Yoga
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med kortudbydernes kortdatabaser. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kortdata  |  Heart of Yoga
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge "Brugerprofil" – "Autoriser betalingskort". Ved kontakt til Hos Tanja Sofie - Heart of Yoga kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Tanja Sofie - Heart of Yoga uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§17 Opbevaring af data generelt
Vi udleverer aldrig data til trediepart og opbevarer data så længe det er nødvendigt i forhold til vores relation til dig og for at kunne dokumentere omsætning mv. overfor myndigheder. Du er til enhver tid berettiget til at vide, hvilke data vi har opbevaret om dig, såfremt du kan identificere dig. En henvendelse om data skal således ske skriftligt, og normalt via samme email, som du brugte, da du købte et produkt.

§18 Introtilbud
Når du køber medlemsskabet "Fri træning" via vores intro-tilbud gælder der i de første 3 månder særlige betingelser:

  • Vi har ingen binding/opsigelsesvarsel, og
  • du har ikke mulighed for bero.

Efter 3 måneder gælder almindelige betingelser for opsigelse (§4) og bero (§11).

= = =

YOGAUDDANNELSEN

§1y Medlemskab
Når du køber plads på Yogauddannelsen svarer det til et medlemskab, som er personligt, og det må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan vi hos  Yogauddannelsen forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Yogauddannelsen. 

§2y Medlemsbetingelser
Hos Yogauddannelsen kan vi ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive varslet til medlemmerne pr. mail eller post. 

§2y Betingelser
Hos Yogauddannelsen i Århus kan vi ændre betingelserne uden varsel, men de betingelser, som gælder når du køber din plads, er dem som gælder for dig.

§3y Varighed/Medlemskab
Ved Yogauddannelssen er tilmelding bindende for den kommende sæson, jvfr. priser på hjemmesiden. Der betales enten forud eller i rater. Hvis du vælger at betale hele beløbet forud, vil der ikke komme flere opkrævninger. Betaler du i rater, kommer der kun de nævnte rater og opkrævning ophører, når raterne er betalt.

§4y Opsigelse/refusion
Yogauddannelsen er består af forløb af forskellig varighed – alt efter hvad vi tilbyder. Tilmelding er bindende (se dog §14y om fortrydelsesret) og forløbet kan ikke afbrydes, men i særlige tilfælde kan pladsen overdrages til en anden person, som deltageren selv finde,. Bemærk dog, at dette til enhver tid skal godkendes af Yogauddannelsen, der har ret til at nægte optagelse af en elev, hvis det (for eksempel, men ikke kun) vurderes, at vedkommende ikke passer ind på holdet. Det er ikke muligt at få refunderet betaling, ligesom resten forfalder til betaling, hvis du betaler i rater også selvom du (mod forventning) stopper dit forløb inden sidste rate er betalt.

§5y Prisændringer
Ved Yogauddannelsen vil der ikke ske prisændringer for næst kommende/igangværende hold. Evt. prisstigninger vil i givet fald først ske pr. efterfølgende sæson og vil aldrig påvirke allerede indgåede medlemsskaber. 

§6y Ledige pladser
Der sælges kun det antal pladser, som der er plads til, og derfor vil der altid være plads nok på holdet. 

§7y Afbud
Selvom du som deltager på yogauddannelsen har gratis adgang til at træne på alle hold i holdskemaet, skal du alligevel følge reglerne for afbud. Hvis du har booket plads til træning på et hold i vores shala, skal du melde afbud senest 2 timer før holdet starter.

Ved for sen afmelding til holdtræning forbeholder vi os ret til at trække kr. 25,-

Afbud til ene-lektioner mod betaling skal meldes senest dagen før kl. 12 via telefon. Ved for sent afbud eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

Udebliver du fra et livemodul, bortfalder din ret til træningen, og du kan ikke kræve at deltage på et tilsvarende livemodul senere.

Udebliver du fra op til 10% af undervisningen, påvirker det normalt ikke din eksamen.

Udebliver du fra mellem 10%-20% af undervisningen, vil du ikke kunne bestå eksamen, medmindre du deltager i et opsamlingshold eller køber enetimer som kompensation.

Udebliver du fra mere end 20% af undervisningen (hvilket svarer til mere end 2 hele dage), vil du normalt ikke kunne bestå eksamen.

§8 Ændring af program/datoer – Force majeure og lign.
Normalt kan du regne med, at datoerne i planen holder, og før Corona/Covid-19 har vi aldrig aflyst eller ændret en eneste dato.
Men... ved nationale eller globale begivenheder/epedimier/pandemier og lign, som tvinger os til at udsætte datoer, for eksempel af (men ikke begrænset til) hensyn til sikkerheden, forbeholder vi os ret til at ændre datoer og program, for eksempel så mere af undervisningen foregår online.
Hvis det mod forventning skulle ske, vil vi altid forsøge at rådføre os med deltagerne om datoer og plan, så alle får deres uddannelse.

§9y Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, idet Yogauddannelsen ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§10y Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem er du selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Yogauddannelsen har lovpligtig ansvarsforsikring, men tager generelt ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området. 

§11y Sygdom
I tilfælde af sygdom kan det i særlige tilfælde aftales at uddannelsesforløbet udsættes. Afgørelsen om udsættelse træffes af Yogauddannelsen v/Tanja Sofie - og vi kan i den forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet. Enhver udsættelse af uddannelsen koster et gebyr på min. 5-10.000,- kroner, alt efter forløbets pris. 

§12y Ferie
Det er ikke muligt at flytte undervisningsweekender pga. ferie.

§13y Hold udbud
Udbuddet af hold på yogaskolen svinger efter årstider og efterspørgsel. Som medlem via Yogauddannelsen har du ingen krav på at vi opretholder et bestemt antal hold. 

§14y Fortrydelsesret
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato for dit uddannelsesforløb, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. Bemærk at der kan være online-moduler, som starter øjeblikkeligt, og hvis det er tilfældet, vil fortrydelsesretten bortfalde, ligesom der kan være situationer, hvor du køber tæt på deadline, hvilket kan umuliggøre at afsætte din plads – og i disse tilfælde kan du blive bedt om at frasige dig fortrydelsesretten i købsflowet.

§15y Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§16y Kriterier for træk via rater
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med kortdatabasen ved kortudbyder. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på beløbet. Betalingskortet som benyttes til træk af rater, skal kunne lave transaktioner via Internettet. 

§17y Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge "Brugerprofil" – "Autoriser betalingskort". Ved kontakt til Yogauddannelsen kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte.

§18y Opbevaring af data generelt
Vi udleverer aldrig data til trediepart og opbevarer data så længe det er nødvendigt i forhold til vores relation til dig og for at kunne dokumentere omsætning mv. overfor myndigheder. Du er til enhver tid berettiget til at vide, hvilke data vi har opbevaret om dig, såfremt du kan identificere dig. En henvendelse om data skal således ske skriftligt, og normalt via samme email, som du brugte, da du købte et produkt.

§19 Hæftelse
Hvis en deltagers plads på yogauddannelsen bliver betalt af tredjepart (for eksempel, men ikke kun, arbejdsgiver, et familiemedlem eller en ven), så hæfter deltageren selv for betalingen, hvis den oprindelige betaler ikke overholder sin forpligtelse.