Terms and conditions

Generelle betingelser for

Heart of Yoga v/Tanja Sofie
samt
Yogauddannelsen i Århus v/Tanja Sofie

§1-16: VEDRØRER HEART OF YOGA (medlemsskab til træning i Shala).

$17-32 VEDRØRER YOGAUDDANNELSEN I ÅRHUS (køb af plads på uddannelsen)

BETALINGSKORT
Ved køb via hjemmeside/webshop modtages internationale kreditkort som MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron American Express.Særlige kriterier for betalingskort.

Maestro
Det er IKKE muligt at tilbyde abonnementsbetaling på Maestro kort.

Visa Electron
Kortet kan som udgangspunkt kun bruges i den fysiske handel, men enkelte udstedere tillader e-commerce transaktioner. Selvom kortet kan benyttes til e-commerce transaktioner, er det IKKE sikkert at udsteder (banken) tillader abonnementsbetaling (tilbagevendende betalinger) med kortet. Det kan give en situation, hvor den første transaktion går godt, men den/de efterfølgende bliver afvist. Vi har desværre ikke mulighed for at oplyse, hvilke Visa Elektron kort, som har mulighed for abonnementsbetaling og henviser til kortudsteder (banken).

 

§1 Medlemskab  |  Heart of Yoga
Medlemsskabet "Frit træning" er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan vi hos Heart of Yoga v/Tanja Sofie forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til Heart of Yoga v/Tanja Sofie
Klippekort må gerne videregives til andre, men det kræver forudgående aftale med Heart of Yoga v/Tanja Sofie

§2 Medlemsbetingelser  |  Heart of Yoga
Hos Heart of Yoga v/Tanja Sofie kan vi ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret.

§3 Varighed/Medlemskab  |  Heart of Yoga
Ved "Fri træning" (som altid er med betaling via kreditkort) er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4.

§4 Opsigelse  |  Heart of Yoga
Kontant medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for DIPS medlemskab er løbende måned + 1 måned. Hvis medlemsskabet er sat i bero, er opsigelsen først gældende i den første hele måned efter beroperiodens udløb. Har du således dit medlemsskab i bero i juli og opsiger i juli, vil medlemsskabet løbe frem til 1. oktober. Opsigelsen skal ske skriftligt til Tanja Sofie - Ashtanga Vinyasa Yoga.
Yogauddannelsen i Århus er et 10-måneders forløb, hvor tilmelding er bindende og forløbet kan ikke afbrydes, men i særlige tilfælde kan pladsen overdrages til en anden person, som deltageren selv finder.

§5 Prisændringer  |  Heart of Yoga
Tanja Sofie - Ashtanga Vinyasa Yoga forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 60 dage før prisændringerne træder i kraft. Allerede forudbetalte perioder vil aldrig blive berørt af en ændring. Du har altid mulighed for at udmelde dig, inden en ændring træder i kraft, så du ikke bliver tvunget til at betale en højere pris, end du havde regnet med ved din indmeldelse.

§6 Ledige pladser  |  Heart of Yoga
Vi kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter "først til mølle"-princippet. Det er dog yderst sjældent sket at et hold er blevet fuldt booket (bortset fra vores Heart of Yoga Festival i august).

§7 Afbud  |  Heart of Yoga
I tilfælde af afbud til holdtræning, skal dette foretages via booking 2 timer før holdet starter.
Hvis du har medlemsskabet "Fri træning" er der INGEN bøde ved for sen eller manglende afbud.
– men vær opmærksom på, at hvis du har klippekort trækkes 1 klip ved udeblivelse uden rettidigt afbud.
For drop-ind-træning kan beløbet ikke refunderes ved for sen afmelding.

§8 Værdigenstande  |  Heart of Yoga
Værdigenstande bør medbringes i selve undervisningslokalet, idet Heart of Yoga v/Tanja Sofie ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar  |  Heart of Yoga
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der gør deltagelse forsvarlig. Vi tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Sygdom   |  Heart of Yoga
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et løbende (uopsagt) medlemsskab i bero (gælder ikke klippekort). Vi kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet. Så længe dit medlemsskab er i bero, kan det ikke opsiges. Du kan godt sende en opsigelse, men den vil først være gyldig i måneden efter, jfvr. § 4.

§11 Ferie  |  Heart of Yoga
Et løbende (uopsagt) medlemsskab kan sættes i bero ved ferie i op til 8 uger pr. kalenderår. Dette skal meddeleses til: heartofyoga@tanjasofie.dk. Så længe dit medlemsskab er i bero, kan det ikke opsiges. Du kan godt sende en opsigelse, men den vil først være gyldig i måneden efter, jfvr. § 4.

§12 Hold udbud  |  Heart of Yoga
Vi forbeholder os ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold tilpasses løbende til antallet af medlemmer, så der er et rimeligt forretningsgrundlag til at betale for lærere til holdene.

§13 Fortrydelsesret  |  Heart of Yoga 
Ved køb over Internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret.

Bemærk dog...

Når du køber et medlemsskab, skal du vælge en startdato i webshoppen (fra den dato må du træne).

Hvis du vil igang hurtigt og derfor vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved den startdato, du selv vælger i købsvinduet. For at bevare din 14 dages fortrydelsesret, skal du altså vælge en startdato, der ligger mindst 14 dage frem i tiden, og så må du i givet fald IKKE møde op til træning i den periode.

Den korte udgave: Fortrydelsesretten udløber på din startdato.

§14 Kvittering  |  Heart of Yoga
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Kunden er selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§15 Kriterier for abonnementstræk  |  Heart of Yoga
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme over ens med kortudbydernes kortdatabaser. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§16 Opdatering af kortdata  |  Heart of Yoga
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge "Brugerprofil" – "Autoriser betalingskort". Ved kontakt til Hos Tanja Sofie - Ashtanga Vinyasa Yoga kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Tanja Sofie - Ashtanga Vinyasa Yoga uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

= = =